امروز : 1402/09/20 نسخه 8.0
 
 

ورود به سامانه
اخبار و اطلاعات
تغییر در نحوه محاسبه چاههای کشاورزی فاقد کنتور 1402/02/09
با عنایت به تصویب بند (ب) تبصره 8 قانون بودجه سال 1402 کل کشور مبالغ دریافت ...
  ادامه مطلب ...

فیلم آموزشی ثبت خرابی،تعمیر و یا تعویض کنتور 1400/08/10
http://tahlilgaran.ir/KnowledgeBase فیلم آموزشی ثبت خرابی،تعمیر و یا تعویض ...
  ادامه مطلب ...

فیلم آموزشی نحوه ورود اطلاعات قرائت کنتور 1400/08/10
http://tahlilgaran.ir/KnowledgeBase فیلم آموزشی نحوه ورود اطلاعات قرائت کنت ...
  ادامه مطلب ...

فیلم آموزشی نحوه ورود بازدید دوره ای و صدور قبض خسارت به آبخوان 1400/08/09
http://tahlilgaran.ir/KnowledgeBase فیلم آموزشی نحوه ورود بازدید دوره ای و ...
  ادامه مطلب ...